TIG Svejsning

  TIG svejsning

Svejsearbejde kan udføres som TIG svejsning

Tig svejsning er blot en af de mange svejser former

TIG svejnsing i aluminium

TIG svejnsing i aluminium fra Global Montage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIG svejsning

Gas tungsten arc welding som TIG er blevet forkortet til.

Tig svejsning i aluminium er nærmere kunst end en regulær svejsemetode som alle der ikke er helt dus med svejse formen vil udtrykke det.

JA, da det kræver sin mand at lave en perfekt svejsning i aluminium Men når man først har arbejdet med Aluminiums svejsning så sidder det også godt fast, hos Global Montage er Aluminiums svejse arbejde en del af opgaverne og de mange års erfaring har også bragt mange nye opgaver på værksteds bordet.

Det svære ved aluminium er, at det har en højere smeltetemperatur for på overfladen. Materielet skal meget højt op i temperatur før overfladens brydes rigtigt og en flot svejsning med god hæfte evne kan begynde.

Det er vigtigt at materialerne er fuldstændig rene og eventuelle gamle materieler bliver renset op i overfladerne, dette sker grunddigt ved reparations arbejde hos smedene i Global montage, her ligger Aluminiums svejsning højt på opgave listen, mest fordi det er så fedt og spændende område i svejse/smede faget.

TIG svejsning i mange materialer

TIG svejsning kan udføres i mange materialer

  • Jern
  • Rustfri
  • Aluminium
  • Kobber
  • Messing
  • Titanium

Det findes et meget større antal at materialer som kan og bliver TIG svejst sammen, de fleste er blandings metaller hvor af de overstående materialer indgår.

Flere metaller kan svejses sammen i forbindelse med TIGsvejsning

TIG-metoden blev udviklet i 1940’erne til svejsning af aluminium- og magnesiumlegeringer.

Når man arbejder med TIG-svejsning anvendes en wolframelektrode, elektroden som bruges smelter ikke med i svejsningen.

TIG-svejsning kan udføres på alle svejsbare materialer.

TIG svejsnings metode anvendes oftest ved svejsning af tyndenere materialer (normalt mellem 0,3 og 3 mm samt finere rørsvejsnings arbejde)

Varmekilden ved TIG-svejsning er en elektrisk lysbue (som dannes mellem emnet og wolframelektroden)

Smeltebadet og elektroden beskyttes af en beskyttelsesgas indholdende Argon, strømmer fra en gasdyse hvori elektroden er centralt placeret. TIG Elektroden slibes spids så elektroden kan styrer strømmen præcist ned i smeltebaddet.

Beskyttelsesgassen beskytter elektroden, smeltebadet og det opvarmede materiale mod luftens skadevirkninger.Beskyttelsesgassen kan i speciale blandinger påvirke lysbuens egenskaber (f.eks. øge energien og herved danne mere varme) og svejsesømmens udseende samt produktiviteten og arbejdsmiljøet.

En gas som argon eller helium, eller en blanding af de to, er den mest almindeligt anvendte beskyttelses gas indefor TIG svejsning. I vise gasblandinger tilsættes hydrogen og/eller nitrogen i lave koncentrationer.

Smede og svejsere skal også beskyttes mod giftige gasser og svejserøg, ved svejsning opstår gifte gasser og afbrændingen af materialerne er heller ikke sunde, derfor skal der bruges udsugning

Special-beskyttelsesgasser kan beskytte både svejser og svejsninger ved at reducere emissionen af skadelig ozon. Dog skal der altid bruges ordenligt udsugning og sikkerhedudstyr.

Ved typiske TIG-svejsnings-processer omfatter svejsning af rør, trykbeholdere og varmevekslere. Da denne metode er ideel til svejsning af tynde plader og små emner, anvendes den også i elektronikindustrien.

TIG-svejsning giver en god kvalitet da der kun dannes lidt eller slet ingen slagge og ingen sprøjt. Alle svejsestillinger kan anvendes.

I denne Video fremvises TIG svejsning, svejsning med tilsatstråd og med flere svejsestrenge. Videoen tjener også som reklame for TIG Finger

En støtte handske for svejsere som ikke kan holde hånden roligt under svejsning.

Mere tekst vil til går på denne side, dog har vi mange opgaver som også skal klares

Læs om laserskæring og fiberlaser her